BƠM CHÂN KHÔNG TRAVAINI

 Bơm chân không Travaini nhập khẩu từ Ý Over 80 years of quality pump manufacturing Vacuum pump Các model của bơm chân không Travaini Single stage liquid ring vacuum pumps Vacuum Level: High-Medium-Low Range mbar: 33 – 900 Max pressure bar : 2 Max flow CFM : 618 Stages nr : 1 Shaft Support : Bilatetal   Double stage liquid ring […]

Read more