BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC – BƠM CHÂN KHÔNG EMMECOM

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC – BƠM CHÂN KHÔNG EMMECOM Bơm chân không vòng nước được thiết kế & sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. Được làm từ vật liệu inox 304/316.  EMMECOM Được thiết kế & sản xuất để sử dụng trong những ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp. Tính năng chính dùng để hút […]

Read more