BƠM CHÌM BƠM HÓA CHẤT SERIES PSP

bơm chìm bơm hóa chất

Bơm chìm bơm hóa chất Chemical sewage pump Thông tin sản phẩm bơm chìm bơm hóa chất model PSP: Đây là bơm đơn tầng, trục thẳng đứng, sử dụng cánh bơm mở hoặc xoắn. Các cánh bơm mở được nối với các trục bằng wedge = miếng chèn hoặc có thể gọi là nêm. Các cánh bơm được cân bằng […]

Read more