BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG- BƠM CHÌM HÓA CHẤT MUNSCH GERMANY

BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG / BƠM CHÌM HÓA CHẤT Vertical pumps Apart from old concepts our technical and application engineers have designed a new generation of vertical pump made of non-metallic materials. Bơm chìm trục đứng TNP – KL Design: Vertical, single-stage, centrifugal pump with volutecasing, bearing lantern, coupling and radial impeller for wet-end or dry-end installation. Capacity : 560 m³/h […]

Read more

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TRỤC ĐỨNG SERI PSH

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TRỤC ĐỨNG Vertical Sewage pump Thông tin sản phẩm: Series PSH là bơm nước mas – bơm chìm trục đứng hoạt động trên một hệ thống vòng bi đặc biệt. Mặt bích hút và cách quạt cùng nằm một chỗ. Trục bơm được nối với motor bằng một khớp nối đặc biệt phù hợp với hình dáng […]

Read more