ỨNG DỤNG BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT

Bơm dầu truyền nhiệt Ứng dụng bơm dầu truyền nhiệt: Nhà máy chế biến gỗ Nhà máy thực phẩm  Nhà máy dựơc phẩm Công nghiệp dệt nhuộm Công nghiệp cao su Sản xuất dầu điều … Thông tin sản phẩm: -Là loại bơm ly tâm đơn tầng cánh -Kich thước bơm theo chuẩn Đức DIN 24256 (ISO 2858)  -Sử dụng […]

Read more