BƠM HÓA CHẤT BƠM AXIT MUNSCH – GERMANY

BƠM HÓA CHẤT MUNSCH BƠM AXIT Standardized chemical pump Armoured magnetically coupled horizontal pump – bơm hóa chất bơm axit ECM Máy bơm hóa chất bơm axit – model ECM được thiết kế theo tiêu chuẩn EU để đáp ứng các điều kiện cho ngành công nghiệp hóa chất. Bơm được sử dụng vật liệu PFA chống ăn mòn tương […]

Read more