Bơm dịch lạnh

Bơm dịch lạnh NH3 – Bơm dịch lạnh Teikoku – Bơm cấp dịch Hermetic Thông số kỹ thuật: Tiêu chuẩn (Standard) Semi-Standard Max. Capacity – Lưu lượng 780m³/h 1200m³/h Max. Head – Cột áp 300m 600m Fluid Temp. Range – Nhiệt độ chất lỏng -60 tới 350°C -200 tới 450°C Specific Gravity Range – Tỉ trọng chất lỏng 0.3 tới […]

Read more