BƠM HÓA CHẤT BƠM AXIT MUNSCH – GERMANY

BƠM HÓA CHẤT MUNSCH BƠM AXIT Standardized chemical pump Armoured magnetically coupled horizontal pump – bơm hóa chất bơm axit ECM Máy bơm hóa chất bơm axit – model ECM được thiết kế theo tiêu chuẩn EU để đáp ứng các điều kiện cho ngành công nghiệp hóa chất. Bơm được sử dụng vật liệu PFA chống ăn mòn tương […]

Read more

BƠM HÓA CHẤT RICHTER – GERMANY

BƠM HÓA CHẤT RICHTER Chemical process pumps-Bơm hóa chất RICHTER Magnetic Drive Pumps Mechanically Sealed Pumps Self-Priming Pumps Vortex Pumps Peripheral Pumps Máy bơm hóa chất được thiết kế tối ưu hóa để bơm các loại hóa chất có hạt rắn với độ tin cậy về hiệu suất rất cao thông qua loại phớt cơ khí đặc biệt RG4. Phớt […]

Read more