BƠM THỰC PHẨM TECNICA SERIES TGA

Bơm thực phẩm TGA  Ứng dụng  Máy bơm thực phẩm tecnica – Italian được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy & hóa chất. Bơm thực phẩm TGA được sử dụng để lưu chuyển chất lỏng dày, sợi hoặc chất lỏng có các hạt rắn lơ lửng (đường kính không quá lớn). Tuy nhiên, máy […]

Read more