Bơm cứu hỏa Series YPSP

SPLIT CASE DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL FIRE PUMPS – BƠM CỨU HỎA  Thông tin về bơm cứu hỏa  : Bơm cứu hỏa YPSP là bơm trục ngang, hai cửa hút, body bơm có thể tách rời và cánh quạt hướng tâm. Thiết kế back-to-back của cánh bơm vào radial loại bỏ tất cả các lực đẩy có hại. Việc hút và […]

Read more